Provádíme veškeré služby související s nákupem, opravou, údržbou svodidel a zábradlí, osazování, výměnu a doplnění směrových sloupků na komunikacích I., II. a III. třídy, dle platných norem. Veškerá svodidla - zakázky jsou realizovány na základě konkrétní Rámcové smlouvy, Smlouvy o dílo, popř. objednávky na určitou činnost. Na provedené služby poskytujeme záruky a veškeré garance.

Slevy a konkrétní lhůty jsou upraveny v našich smluvních podmínkách, které jsou k dispozici na vyžádání pro určitou zakázku.